Drets de propietat intel·lectual i industrial

SARABIA EXCLUSIU, S.A., amb domicili social al Camí de l ’ Albi-Ptda.Rec Nou s/n, 25110 Alpicat (Lleida), Espanya, amb C.I.F. A-25042938, Adreça electrònica de contacte SaraBIA@exclusivassarabia.com, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Foli 16, Tomo 249, Llibre 199, apartat 4 de el Sociedades.EXCLUSIVAS SARABIA, S. A. és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web amb les URL www.exclusivassarabiavis legala.com. Aquests drets protegir els dissenys gràfics, codis font, continguts i altres elements a la web de SARABIA exclusiu, S. A. Tot això, amb l'excepció dels drets que no són titularitat exclusiva SARABIA, S. A. i que pertanyen als seus respectius propietaris. Fora de l'activitat simple de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de l'usuari de la informació continguda al lloc web per exclusiva SARABIA, S.A., Que sigui autoritzada, Està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part dels continguts del lloc web exclusiu SARABIA, S. A. per a propòsits públics o comercials sense el permís escrit de SARABIA exclusiu, S. A. Accions violar les disposicions expressats anteriorment, constitueixin una infracció dels drets de l'intel·lectual i propietat industrial en el Teto refós de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI), tats a les infraccions assenyalades als articles 270, seguint i concordança del Codi Penal existents.
Documents continguts en aquest web
Els documents i gràfics connectats a ells que es troben a la web de SARABIA exclusiu, S. A. amb l'URL www.exclusivassarabia.com, es pot ser modificat en qualsevol moment, sense previ avís per exclusiu SARABIA, S.A.. SARABIA EXCLUSIU, Seus proveïdors no garanteixen la idoneïtat dels continguts d'aquests documents i gràfics adjunts fixa, així no respondrà quan aquesta manca d'aptitud - en casos com ara errors tipogràfics -, o per l'ús d'aquests documents que l'usuari receptor, que assumeix tot el risc que pogués derivar de l'ús de la mateixa. SARABIA EXCLUSIU, S.a. serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar d'aquest ús.
Enllaços a llocs web de tercers
SARABIA EXCLUSIU, S. A. Proporciona l'accés a altres llocs web de tercers mitjançant enllaços (enllaços) amb l'única finalitat d'informar de l'existència d'altres fonts d'informació a Internet que poden ampliar les dades oferts en aquest lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no constitueix en cap cas un suggeriment o recomanació per visitar les pàgines web, Ets fora del control de SARABIA exclusiu, S.A., SARABIA tan exclusiu, S. A. No és responsable pel contingut dels llocs web enllaçats o els resultats obtinguts per l'usuari a través d'aquests enllaços d'hipertext. També, SARABIA EXCLUSIU, S. A. No és responsable dels enllaços o enllaços ubicats en els llocs vinculats a la que enllaça.
Privacitat i protecció de dades personals
Per oferir-te els nostres millors serveis en el manteniment i gestió de la relació contractual que ens uneix, les dades personals que vostè ens proporciona seran incorporades a un fitxer automatitzat, creada per exclusiu SARABIA, S. A. i que aquest s'encarregarà. A l'efecte de les disposicions de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter Personal 15/99, de 13 de desembre), SARABIA EXCLUSIU, S. A. Això es compromet a complir amb la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de conservar-les. El mateix, SARABIA EXCLUSIU, S. A. Han d'adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia. També l'usuari atorga consentiment a aquest exclusiu SARABIA, S. A. oferiu les vostres dades a empreses que concloure acords de col·laboració amb l'única finalitat de la prestació de serveis de millora, situat a Espanya o a l'estranger, respectant, en qualsevol cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades personals. En cap cas les dades seran cedides a altres entitats. Us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals recollides, que podran ser exercitats mitjançant petició escrita adreçada al Departament de vendes de SARABIA exclusiu, S.A., Aptdo. publicar núm. 9, 25110 Alpicat (Lleida). Quan SARABIA exclusiu, S. A. rep informació sobre la sessió o de tu, Podem utilitzar-lo per a finalitats d'investigació o per millorar el nostre lloc i els serveis que oferim.
Limitació de responsabilitat

En qualsevol cas exclusiu SARABIA, S.A., seus proveïdors o tercers esmentades en aquest lloc serà responsable per danys de qualsevol tipus (incloent-hi, entre d'altres, danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o negoci interrupció) derivats de la utilització, incapacitat per utilitzar o els resultats de l'ús d'aquest lloc, qualsevol lloc web connectat a això o els materials o la informació continguda en qualsevol d'aquestes pàgines, ja aquesta responsabilitat es basa en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que aconsella o no la possibilitat de tals danys. Si l'ús del material o informació sobre aquesta pàgina l'usuari porta la necessitat d'oferir un servei per obtenir, reparació o correcció de dades o equips, l'usuari serà responsable de les despeses.